residencies.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Real Estate & Second Passport in Dominica *

The Cabrits Resort Kempinski, Dominica

Invest Now *

Click Invest for a free no Obligation Consultation *

Overview *

The Cabrits Resort Kempinski, Dominica is an ultra-luxury hotel on Douglas Bay by Range Developments near the town of Portsmouth, Dominica. It will comprise of 101 rooms and suites. It is the first real estate investment approved by the Government of the Commonwealth of Dominica under its Citizenship by Investment Program.
Construction of Cabrits Resort Kempinski, Dominica has commenced and the resort is due for completion in Q4 2018.

About this Unit * - Model 1

Unit Photos *

Floor Plans *

đầu tư

 • Developer * Range Developments Dominica
 • Price *
 • Type of Ownership *
 • Annual Days Usage *
 • Reservation Deposit *
 • Full Down Payment *
 • Monthly Fees *
 • Start Paying Fees *
 • Stamp Tax * %
 • Title/Closing Fees *
 • Expected ROI * %
 • Construction Progress * Ground Broken%
 • Rental Pool *
 • Number of Units *
 • Units Available *

Project Brochure *


program *

 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * $200,000
 • Investment Family 4 * $200,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 2
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn
 • Các quốc gia miễn thị thực 118
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Dominica
XCD
1767
Roseau *
North America *
English
72,813

Visa Free Travel *

With your new passport from Dominica you'll be able to access 118 countries visa free *
>

Documents Required *

 • Bản chính của thư giới thiệu liên quan đến nghề nghiệp (không quá 6 tháng)
 • Báo cáo tài chính
 • Bản gốc Thư Giới thiệu của Ngân Hàng (không quá 6 tháng)
 • Hai mối liên hệ cá nhân
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • 8 tấm hình cỡ hộ chiếu
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bảng điểm xác nhận chính thức của một trung tâm giáo dục được công nhận (người phụ thuộc trên 18 tuổi)
 • Bằng chứng về việc thanh toán các khoản thanh toán không hoàn lại và phí thẩm định
 • Báo cáo nguồn tiền
 • Sơ yếu lý lịch
 • Bằng chứng về nền tảng kinh doanh
 • Hợp đồng mua bán bất động sản
 • Medical Certificate *
 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân
 • Professional and academic certificates (if applicable) *
 • Giấy chứng nhận Hình ảnh và chữ ký

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of passports.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Donation
Real Estate Investment
Purchase of Securities
Business Investment

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Passports.io logo - passports.io helps you compare residency and citizenship investment opportunity from different countries. Passports and visa free travel.

Any time there is a change or new citizenship or residency by investment program, we'll send you an update via email. Your email will not be shared.