Subscribe to the Flag Theory Newsletter to receive internationalization, business-driven structuring intelligence directly to your inbox
residencies.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Tây Ban Nha


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


European Economic Area *

Documents Required *


 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Medical Certificate *
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Chứng minh thu nhập
 • Bằng chứng Bảo hiểm Y tế
 • Biên lai nộp lệ phí
 • Tài liệu có công chứng về mục đích lưu trú
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất Yes *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * -
 • Investment Family 4 * -
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu €25,560
 • Thời gian để nhập quốc tịch 120
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 60
 • Các quốc gia miễn thị thực 174
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Tây Ban Nha
EUR
34
Madrid *
Europe *
Spanish (Spain), Catalan, , Basque,
46,505,963

Visa Free Travel *

With your new passport from Spain you'll be able to access 174 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế Yes *
 • Thuế giá trị gia tăng Yes *
 • Luật CFC Yes *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 48%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 23%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 23%
 • Thuế địa phương No *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of passports.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Donation
Real Estate Investment
Purchase of Securities
Business Investment

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of passports.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *