Subscribe to the Flag Theory Newsletter to receive internationalization, business-driven structuring intelligence directly to your inbox
residencies.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Síp

Nhập quốc tịch của Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ

Việc Nhập Quốc tịch của các Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ được ban hành theo tiểu mục (2), mục 111A của Luật đăng ký hộ tịch 2002-2015. Kế hoạch được đưa ra vào năm 2013 để khuyến khích đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và thu hút các cá nhân có thu nhập cao chuyển đến Síp (Cyprus) và thiết lập các hoạt động kinh doanh trong nước. Vào tháng 9 năm 2016, đề án đã được sửa đổi, giới thiệu một số thay đổi về tiêu chí, các ưu đãi mới và giảm các khoản đầu tư bắt buộc.

đầu tư


Kết hợp đầu tư bất động sản, kinh doanh và các công cụ tài chính

2 triệu Euro đầu tư vào một sự kết hợp của các khoản đầu tư sau đây:

- Mua hoặc xây dựng các công trình xây dựng, dự án phát triển quỹ đất (ở hoặc thương mại) hoặc các dự án cơ sở hạ tầng, hoặc

- Mua, tạo hoặc tham gia vào các doanh nghiệp hoặc công ty có trụ sở và hoạt động tại Síp. Các doanh nghiệp hoặc công ty này phải có sự hiện diện hữu hình ở Síp, có hoạt động và doanh thu đáng kể và sử dụng ít nhất 5 công dân Síp hoặc công dân châu Âu (hợp pháp và liên tục cư trú tại Síp trong suốt năm năm trước ngày nộp đơn) hoặc

- Quỹ thay thế hoặc tài sản tài chính của các công ty Síp hoặc các tổ chức Síp với mục đích tài trợ một kế hoạch đầu tư. Bao gồm trái phiếu, chứng khoán đăng ký và ban hành với sự chấp thuận của CySec. Nhà đầu tư phải duy trì tài sản đã mua trong thời gian ba năm.

Người nộp đơn có thể mua trái phiếu chính phủ đặc biệt của Cộng hòa Síp lên tới € 500,000 do Văn phòng Quản lý nợ công của Bộ Tài chính ban hành, với điều kiện là nhà đầu tư sẽ giữ lại trái phiếu này trong thời gian 3 năm. Đầu tư trái phiếu Chính phủ thông qua thị trường thứ cấp bị xem là không đủ điều kiện.

Việc đầu tư phải được thực hiện trong ba năm trước ngày nộp đơn và phải giữ lại khoản đầu tư đó trong thời gian ít nhất ba năm kể từ ngày nhập quốc tịch.
Việc đầu tư có thể được thực hiện cá nhân hoặc thông qua một công ty, trong đó người nộp đơn tham gia với tư cách là cổ đông, tỷ lệ phần trăm nắm giữ của mình, hoặc người nộp đơn là người quản lý cao cấp cao tạo ra thu nhập từ thuế của đất nước là 100.000 € trong một khoảng thời gian ba năm và thuế đã được thanh toán hoặc trả trước. Đầu tư cũng có thể được thực hiện cùng với vợ / chồng

Residence Purchase
Để được công nhận là công dân, bạn phải sở hữu một căn hộ tư nhân cố định ở Síp, giá mua phải ít nhất € 500.000, cộng với V.A.T.

Các thành viên của cùng một gia đình nộp đơn riêng với vai trò là các nhà đầu tư khác nhau có thể cùng nhau sở hữu một căn hộ, miễn là tổng giá trị của tài sản nhà này bao gồm số tiền 500.000 Euro cho mỗi người nộp đơn. Nếu giá trị tài sản đã mua vượt quá 500.000 Euro, số tiền dư có thể được sử dụng cho mục đích bổ sung tổng số tiền đầu tư đủ điều kiện được giải thích ở trên.

Nếu người nước ngoài nộp đơn đăng ký quốc tịch thông qua việc xây dựng hoặc đầu tư xây dựng thì không cần phải có thêm một căn hộ tư nhân dài hạn, với điều kiện ít nhất một trong số các đơn vị nhà ở đã mua có giá trị ít nhất 500.000 Euro cộng với V.A.T. và người nộp đơn giữ lại quyền sở hữu nhà ở suốt đời.

Residence Permit
Trước khi nhập quốc tịch Síp, bạn phải có giấy phép cư trú tại Síp. Nếu bạn không có giấy phép cư trú, bạn có thể xin giấy phép nhập cư theo Quy chế 6 (2) của Luật Ngoại kiều và Di trú, cùng với đơn xin nhập quốc tịch. Không có điều kiện bổ sung để xin giấy phép cư trú. Nếu việc nhập quốc tịch bị từ chối, giấy phép nhập cư sẽ bị hủy ngay lập tức.

Dependents
Vợ hoặc chồng của người đầu tư có thể cùng nộp đơn xin quốc tịch mà không tốn thêm khoản tiền nào.
Con nhỏ có thể nộp đơn sau khi nhà đầu tư có được quốc tịch.
Con cái trưởng thành (dưới 28 tuổi đang theo học đại học hoặc trình độ cao hơn, hoặc bị khuyết tật nặng, hoặc tâm thần) có thể nộp đơn sau khi nhà đầu tư có được quốc tịch.
Cha mẹ của nhà đầu tư có thể nộp đơn đăng ký quốc tịch sau khi nhà đầu tư có quốc tịch, với điều kiện là họ sở hữu một căn hộ tư nhân cố định ở nước đó, giá mua phải ít nhất là 500.000 Euro, cộng với V.A.T.
Nhà đầu tư và cha mẹ có thể cùng nhau mua nhà với điều kiện tổng giá trị tài sản ít nhất là € 1,000,000 cộng với V.A.T.

Yêu cầu


- Giấy phép cư trú (giải thích ở trên).
- Việc mua nhà (giải thích ở trên).
- Không bị đưa vào danh sách những người có tài sản bị đóng băng trong phạm vi của Liên minh Châu Âu như một biện pháp trừng phạt.
- Sức khỏe tốt.
- Không tham gia vào các hoạt động có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực cho Síp.
- Không bị từ chối cấp thị thực bởi một quốc gia mà Síp có quyền miễn thị thực.
- Không bị coi là một mối đe dọa tiềm ẩn đến an ninh quốc gia.
- Hợp đồng mua bán dự án phát triển bất động sản, đất đai và cơ sở hạ tầng.
- Chứng thư hoặc Bằng chứng của hợp đồng với Cục Đất đai và Khảo sát.
- Bằng chứng về việc thanh toán theo giá mua đã thỏa thuận.
- Bản sao chuyển khoản ngân hàng sang tổ chức ngân hàng thương mại tại Síp dưới tên của người bán hoặc công ty của người bán.
- Giấy chứng nhận thẩm định của bên điều tra đất đai độc lập, nếu Bộ Nội vụ hoặc Bộ Tài chính yêu cầu.

Tài liệu liên quan đến đầu tư thông qua công ty (nếu có)
- Giấy chứng nhận đăng ký của công ty / các công ty do Đăng kiểm Công ty cấp.
- Giấy chứng nhận cổ đông được cấp bởi Đăng kiểm Công ty hoặc giấy chứng nhận chứng minh người nộp đơn là chủ sở hữu hưởng lợi của công ty / các công ty.
- Tài khoản đã kiểm toán của công ty (hoặc các công ty) trong ba năm cuối cùng trước năm nộp đơn.
- Nếu người nộp đơn là người quản lý cao cấp, thì phải nộp thêm hợp đồng lao động và biên lai từ Cục Doanh thu Nội địa.

Tài liệu cần thiết cho mỗi khoản đầu tư:

Real estate, land development and infrastructure projects
Hợp đồng mua bán.
Chứng thư hoặc Bằng chứng của hợp đồng với Cục Đất đai và Khảo sát.
Bằng chứng về việc thanh toán theo giá mua.
Bản sao chuyển khoản ngân hàng sang tổ chức ngân hàng thương mại tại Síp dưới tên của người bán hoặc công ty của người bán.
Giấy chứng nhận đánh giá của một người điều tra đất đai độc lập, nếu Bộ Nội vụ hoặc Bộ Tài chính yêu cầu.

Purchase or Establishment or Participation in Cypriot Companies or Businesses
Hợp đồng mua bán.
Bằng chứng về việc thanh toán theo giá mua.
Giấy chứng nhận cổ đông của Đăng kiểm Công ty cấp
Bản sao chuyển khoản ngân hàng sang một tổ chức ngân hàng thương mại tại Síp dưới tên công ty hoặc tổ chức.
Kế hoạch đầu tư cụ thể.
Bản sao hợp đồng lao động của người Síp hoặc Liên minh Châu Âu được tuyển dụng bởi công ty mà người nộp đơn đã đầu tư.
Xác nhận của Sở Bảo hiểm Xã hội về thu nhập có thể được bảo hiểm của công dân Síp hoặc Liên minh châu Âu.
Bản sao Bảo hiểm Xã hội cho mọi nhân viên Síp hoặc Công đoàn Châu Âu.
Giấy chứng nhận đăng ký (MEU1) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thường trú của Công dân Liên minh (MEU3) đối với nhân viên là công dân Liên minh Châu Âu.

Investment in Alternative Investment Funds or financial assets of Cypriot companies or Cypriot organizations that are licensed by CySec:
Tiêu đề / các tiêu đề và các tài liệu liên quan khác của tài sản / đơn vị tài chính được mua.
Bản sao chuyển khoản ngân hàng sang một tổ chức ngân hàng thương mại tại Síp dưới tên công ty hoặc tổ chức.
Kế hoạch đầu tư cụ thể.
Xác nhận của CySec.
Đầu tư trái phiếu Chính phủ
Bằng chứng từ Văn phòng Quản lý nợ Công về việc mua trái phiếu chính phủ đặc biệt.
Bản sao chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Kho bạc Cộng hòa Síp

Quốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại Cyprus. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của Cyprus.


Documents Required *


 • Hợp đồng bán bất động sản
 • Chứng thư hoặc bằng chứng đăng ký bất động sản
 • Bằng chứng thanh toán bất động sản
 • Bản sao chuyển nhượng bất động sản
 • Chứng nhận đánh giá của bên điều tra đất đai
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Bản sao của hai bài quảng cáo liên tiếp trên báo hàng ngày
 • Hai ảnh cỡ hộ chiếu
 • Sơ yếu lý lịch
 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty của Đăng kiểm Công ty (nếu có)
 • Tài khoản đã kiểm toán của công ty (3 năm) (nếu có)
 • Hợp đồng lao động (nếu có)
 • Medical Certificate *
 • Giấy chứng nhận Hình ảnh và chữ ký
 • Báo cáo nguồn tiền
 • Bằng chứng về việc thanh toán các khoản thanh toán không hoàn lại và phí thẩm định
 • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh hoặc hồ sơ thành lập doanh nghiệp (nếu có)
 • Bản sao chuyển khoản mua tài sản tài chính
 • Thư xác nhận CySec
 • Xác nhận từ Bảo hiểm Xã hội liên quan đến nhân viên
 • Tiêu đề của những Tài sản tài chính đã mua
 • Hợp đồng lao động của công dân Síp
 • Kế hoạch đầu tư
 • Bản sao chuyển khoản ngân hàng để mua doanh nghiệp
 • Bằng chứng về việc thanh toán mua hàng của doanh nghiệp`
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * €2,000,000
 • Investment Family 4 * €2,000,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 6
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 1
 • Các quốc gia miễn thị thực 158
 • Tài chính có sẵn No *

Các loại phí

Processing fees main applicant * €2,570
passport fee * €250
certificate issuance fee * €5,000 (Adult) 0 (Minor Child)
total fees main applicant * €7,820
Processing fees spouse * €2,070
passport fee * €250
certificate issuance fee * €5,000 (Adult) 0 (Minor Child)
total fees spouse * €7,320
Processing fees dependents -18 * €150
passport fee * €250
certificate issuance fee * €5,000 (Adult) 0 (Minor Child)
total fees dependent -18 * $400
Processing fees dependents 18-25 * €2,070
passport fee * €250
certificate issuance fee * €5,000 (Adult) 0 (Minor Child)
total fees dependent 18-25 * €7,320
Processing fees dependents +65 * €2,070
passport fee * €250
certificate issuance fee * €5,000 (Adult) 0 (Minor Child)
total fees dependent +65 * €7,320 (parents, no matter age)

Thông tin chi tiết về đất nước

Síp
EUR
357
Nicosia *
Europe *
Greek * Turkish *
1102677
Síp từng là thuộc địa của Anh và hiện nay đang là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Quốc gia này nằm trên một hòn đảo cùng tên ở biển Địa Trung Hải, cách Thổ Nhĩ Kỳ 113 km về phía Nam, cách Syria 120 km về phía tây và cách đảo Kastellorizo của Hy Lạp 150 km về phía đông. Quốc gia này rất yên tĩnh, không có tình trạng đông đúc và sở hữu lối sống Địa Trung Hải lành mạnh. Síp có dân số khoảng 1,2 triệu người, thủ đô và cũng là trung tâm tài chính của nó là Nicosia. Ngôn ngữ chính thức của nó là tiếng Hy Lạp và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù tiếng Anh được sử dụng rộng rãi tại đây. Từ năm 2008, đồng tiền chính thức của nó là Euro (EUR).

Visa Free Travel *

With your new passport from Cyprus you'll be able to access 158 countries visa free *
>

Các loại thuế

Trở thành một công dân tại Síp không làm bạn phải chịu bất kỳ loại thuế nào. Để trở thành một cá nhân cư trú tại Síp, bạn phải dành hơn 183 ngày trong năm ở nước này.

Các cá nhân cư trú Síp phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập trên toàn thế giới của họ. Mức thuế đang tăng lên đến 35% đối với thu nhập hàng năm trên 60.000 Euro. Thu nhập từ vốn, trừ những khoản liên quan đến bất động sản ở Síp, được miễn thuế. Thu nhập từ cho thuê phải chịu thuế theo mức chuẩn, mặc dù 20% tổng thu nhập của việc cho thuê nhà đối với việc cho thuê các tòa nhà được miễn thuế.

Thu nhập từ cổ tức và thu nhập từ lãi không phải chịu thuế thu nhập cá nhân, mặc dù cả người cư trú và người có chỗ ở tại Síp vì mục đích thuế đều phải chịu khoản đóng góp bảo vệ đặc biệt (SDC), cổ tức có thuế cố định là 17% và lãi suất 30%. SDC đánh thuế đối với thu nhập của việc cho thuê với thuế suất 2,25%.

Lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu, trái phiếu, cổ phiếu, cổ phần của người sáng lập và các tên gọi khác của công ty hoặc pháp nhân khác được thành lập ở Síp hoặc ở nước ngoài và các lựa chọn khác được miễn thuế vô điều kiện.

Thu nhập từ vốn từ các cá nhân khi xử lý bất động sản sẽ phải chịu thuế lợi tức là 20%. Mức giảm tới mức tối thiểu về thuế được áp dụng đối với thu nhập từ vốn đến từ việc xử lý chỗ ở riêng, bán đất nông nghiệp của người nông dân, quà tặng giữa vợ hoặc chồng, con cái và họ hàng thứ ba, công ty gia đình, quà tặng cho tổ chức từ thiện, trao đổi tài sản. Thặng dư vốn từ việc bán cổ phiếu trong các công ty sở hữu bất động sản có trụ sở tại Síp, khi ít nhất 50% giá trị thị trường của cổ phiếu có được từ bất động sản thì phải chịu thuế thặng dư vốn.

Không có các Điều khoản Kiểm soát Công ty nước ngoài (CFC) ở Cyprus, có nghĩa là lợi nhuận trong các công ty nước ngoài thuộc sở hữu của các cá nhân cư trú có thể sẽ không phải chịu thuế.

Thuế suất thuế GTGT tiêu chuẩn ở Síp là 19%. Mức giảm thuế 9% và 5% được áp dụng cho một số hàng hoá và dịch vụ nhất định.

Không có thuế tài sản ròng, thuế thừa kế và thuế bất nhà ở tại Síp.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Síp có một trong những nước có mức thuế suất thấp nhất ở Liên minh châu Âu. Các công ty cư trú bị đánh thuế thu nhập trên doanh thu trên toàn thế giới với mức là 12,5%.

Cổ tức thường không phải chịu thuế. Thu nhập từ vốn đến từ việc bán cổ phiếu được miễn thuế, các khoản thu nhập từ vốn từ việc xử lý bất động sản có thể bị đánh thuế 20%.

Ngoài ra, theo chế độ sở hữu trí tuệ (IP), 80% lợi nhuận ròng từ việc khai thác sở hữu trí tuệ có thể được miễn thuế.

Không có thuế khấu trừ tại Síp về các khoản thanh toán đối với cổ tức và lợi nhuận.

Do cơ chế thuế thuận lợi này, Síp là cửa ngõ vào thị trường chung Châu Âu được nhiều công ty không thuộc EU lựa chọn và là cổng thông tin đầu tư từ phương Tây sang Nga, Trung Đông, Châu Á và Nam Mỹ. Tìm hiểu thêm về thuế, thuế và luật thuế của Síp tại incorporations.io/Cyprus .

Đây không phải là một sự tư vấn về thuế. Flag Theory | Passports.IO cùng sự liên kết với mạng lưới các luật sư và kế toán toàn cầu có thể cung cấp cho bạn lời khuyên thích hợp cho hoàn cảnh cụ thể của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

 • Thuế bất động sản No *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 35%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 20%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 0%
 • Thuế địa phương No *

Thủ tục

Flag Theory | Passports.IO và các luật sư của chúng tôi ở Síp sẽ xử lý tất cả giấy tờ và hướng dẫn bạn qua từng bước của quá trình để đảm bảo rằng quá trình diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

Đầu tiên, luật sư của chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định để đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện, đáp ứng các tiêu chí để đăng ký chương trình và đơn của bạn đủ điều kiện để được chấp thuận. Sau đó chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận mạng lưới các nhà tư vấn và nhà phát triển ở Síp để lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất và hỗ trợ bạn trong quá trình đầu tư. Một khi việc đầu tư được hoàn thành, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các mẫu đơn và giúp bạn hoàn thành các bảng câu hỏi và hợp pháp hoá các giấy tờ, bao gồm cả giấy phép cư trú và nhập quốc tịch. Bạn phải khám sức khoẻ (chúng tôi có thể đề xuất các phòng khám trong quyền hạn của bạn) và cung cấp cho chúng tôi đánh giá y khoa.

Sau đó, bạn sẽ nộp lệ phí và chúng tôi sẽ nộp hồ sơ và tất cả các giấy tờ bổ sung đến Bộ Tài chính để tiến hành kiểm tra. Đồng thời, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra quá trình thẩm định, và Hội đồng Bộ trưởng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Một khi đơn của bạn đã được chấp thuận, bạn sẽ có được quyền công dân và hộ chiếu của Síp. Thủ tục để có được quốc tịch Síp sẽ được hoàn tất, với điều kiện là bạn có giấy phép cư trú trong thời gian ít nhất 6 tháng, nếu không bạn sẽ phải chờ đến khi thời hạn hoàn thành. Sau đó, Phòng Đăng ký và Di cư Cử nhân sẽ cấp giấy Chứng nhận Nhập tịch, sau khi bạn thanh toán số tiền € 5,000 lệ phí phát hành. Sau đó, bạn cần phải thực hiện Lời tuyên thệ cho Cộng hòa Síp trước một Nhà Hộ tịch của một tòa án Síp hoặc một viên chức lãnh sự của Cộng hòa Síp.

Một khi thủ tục này được hoàn thành, bạn sẽ có thể có được hộ chiếu Síp và Thẻ Căn cước. Toàn bộ quá trình mất khoảng từ 70 đến 90 ngày (miễn là bạn nhận được giấy phép cư trú 3 tháng trước khi nộp đơn xin quốc tịch).

Để biết thêm thông tin về quốc tịch Síp theo chương trình đầu tư và thủ tục chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of passports.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of passports.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *