Bungary


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại Bulgaria. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của Bulgaria.


Documents Required *


 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Medical Certificate *
 • Documents certifying Business Investment *
 • Chứng minh tài sản ròng
 • Bằng chứng về việc thanh toán các khoản thanh toán không hoàn lại và phí thẩm định
 • Limited Power of Attorney *
 • Báo cáo nguồn tiền
 • Tiêu đề của những Tài sản tài chính đã mua
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * €270,000
 • Investment Family 4 * €270,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 18
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 6
 • Các quốc gia miễn thị thực 154
 • Tài chính có sẵn Yes *

Các loại phí

Thông tin chi tiết về đất nước

Bungary
BGN
359
Sofia *
Europe *
Bulgarian *
7148785

Visa Free Travel *

With your new passport from Bulgaria you'll be able to access 154 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế Yes *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 10%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 10%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 8%
 • Thuế địa phương No *
Passports.io logo - passports.io helps you compare residency and citizenship investment opportunity from different countries. Passports and visa free travel.

Any time there is a change or new citizenship or residency by investment program, we'll send you an update via email. Your email will not be shared.