Bungary

Chương trình Đầu tư Di cư

Đạo luật về Người nước ngoài tại Cộng hòa Bulgari và Đạo luật về quyền công dân cho phép người nước ngoài có quyền công dân Bungari bằng cách đầu tư trong tổng thời gian không quá hai năm.
Quá trình này bao gồm 2 giai đoạn. Trước tiên, bạn phải có giấy phép cư trú vĩnh viễn theo Thị thực Nhà đầu tư. Thủ tục này mất từ 3 đến 5 tháng. Sau một năm, bạn có thể đăng ký quốc tịch bằng cách tăng gấp đôi đầu tư hoặc đầu tư vào một dự án đầu tư ưu tiên được chứng nhận theo Đạo luật Xúc tiến Đầu tư. Đơn nhập quốc tịch có thể được chấp thuận trong khoảng thời gian tối đa là 6 tháng. Vì vậy, trong khoảng 24 tháng bạn có thể nhận được hộ chiếu của Bungari.

đầu tư


Chương trình Đầu tư Di cư

Theo Luật người nước ngoài của Bulgari, một công dân nước ngoài có thể được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn ngay bằng đầu tư.
Đầu tiên, bạn phải đến Bulgaria, mở một tài khoản ngân hàng và thực hiện đầu tư theo yêu cầu. Sau đó, bạn phải xin thị thực loại D tại bất kỳ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nào. Khi thị thực đã được cấp, bạn phải nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn. Toàn bộ quá trình thường kéo dài từ 3 đến 5 tháng. Việc đầu tư có thể bằng bất kỳ cách nào sau đây:

Mức đầu tư ít nhất là 1.000.000 BGN (≈ 540.000 USD) trong:

   
 • Cổ phiếu, trái phiếu kho bạc và các công cụ tài chính do Nhà nước phát hành hoặc do các đô thị cấp hoặc
   
 • Cổ phần tại các công ty thương mại của Bulgaria, được giao dịch trên thị trường quy định tại Bungari, hoặc
   
 • Quyền sở hữu đối với một phần bị cô lập trong tài sản của một công ty thương mại của Bungari có sự tham gia của nhà nước hoặc thành phố vào vốn ở mức trên 50% theo Đạo luật Tư nhân hoá và Tư nhân hóa Gia đình, hoặc
   
 • Cổ phiếu hoặc cổ phần thuộc sở hữu của nhà nước hoặc thành phố tự trị trong một công ty thương mại của Bungari phù hợp với Đạo luật Kiểm soát Quá trình Tư nhân hoá và Sau Quá trình Tư nhân hóa, hoặc
   
 • Tài sản trí tuệ tại Bungari - đối tượng bản quyền và các đối tượng liên quan đến quyền của nó, bằng sáng chế bảo vệ các phát minh, các mô hình tiện ích, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và thiết kế công nghiệp, hoặc
   
 • Các quyền theo hợp đồng nhượng quyền trên lãnh thổ Cộng hòa Bulgaria.
   
 • Đầu tư ít nhất là 6,000,000 BGN (3,243,000 USD) vào vốn của một công ty Bungari có cổ phiếu không được giao dịch trên thị trường chứng khoán Bungari.

  Đầu tư vào trái phiếu hoặc bất kỳ công cụ nợ nào của công ty nhà nước sẽ không tạo ra lợi nhuận.

  Khi giấy phép cư trú được cấp, vợ / chồng và con cái trực tiếp của bạn có thể nộp đơn. Cho dù bạn không hiện diện tại Bulgaria thì bạn cũng sẽ không bị mất tư cách thường trú.

  Bạn cũng có thể có được tư cách thường trú bằng cách đầu tư 1.000.000 BGN (≈540.000 USD) vào một tổ chức tín dụng được cấp phép ở Bungari theo thỏa thuận ủy thác trong thời gian ít nhất là 5 năm. Lựa chọn này không đủ điều kiện để giúp bạn có quốc tịch nhanh chóng. Thông qua lựa chọn này, bạn có thể đăng ký quốc tịch sau 5 năm.

  Fast-track citizenship

  Sau một năm, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Bungari. Với điều kiện là bạn vẫn duy trì các khoản đầu tư thực hiện và đầu tư bổ sung:

    
  • Tăng gấp đôi đầu tư vào trái phiếu 5 năm của chính phủ với tổng đầu tư 2,000,000 BGN (≈ 1.080.000 USD). Trong trường hợp rút đầu tư trước thời hạn, quốc tịch có thể bị thu hồi.
    
  • Đầu tư BGN 1.000.000 (≈ 540.000 USD) vào vốn của một công ty Bungari đang thực hiện một dự án đầu tư ưu tiên được chứng nhận theo Đạo luật Xúc tiến Đầu tư và duy trì trong thời gian hai năm. Trong trường hợp rút đầu tư trước, quốc tịch có thể bị thu hồi.

   Quá trình này thường kéo dài khoảng 5-6 tháng, sau đó Tổng thống Bulgaria sẽ ban hành một nghị định phê chuẩn đơn xin quốc tịch.

   Once you have obtained your Bulgarian citizenship, your direct descendants and spouse may apply for it.

   Bulgarian Citizenship by Investment Products

   Equity Financing I

   We finance Equity worth EUR 512,000 using the all-in handling fee. You hold it for 60 months.

   Time to Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 60 months
   Investment in EUR (Refundable) - 0
   All-in Handling Fee in EUR (Non-refundable) - 185,000

   Equity Financing II

   We finance Equity worth EUR 1,024,000 using the all-in handling fee. You hold it for 60 months.

   Time to Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 18 months
   Investment in EUR (Refundable) - 0
   All-in Handling Fee in EUR (Non-refundable) - 270,000

   Bond Financing I

   Investment in 1 Bulgarian Government Bond financed through us, and hold it for 60 months.

   Time to Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 60 months
   Investment in EUR (Refundable) - 0
   All-in Handling Fee in EUR (Non-refundable) - 210,000

   Bond Financing II

   Investment in 2 Bulgarian Government Bonds financed through us, and hold them for 60 months.

   Time to Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 18 months
   Investment in EUR (Refundable) - 0
   All-in Handling Fee in EUR (Non-refundable) - 330,000

   Property I

   Investment in 1 Golf Course Villa / Apartment, and 2 Hotel Shares, and hold them for 84 months.

   Time to Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 18 months
   Investment in EUR (Refundable) - 412,000
   All-in Handling Fee in EUR (Non-refundable) - 88,000

   Product details:

   1 out of 154 shares of the 4 Star Luxury Central Park Hotel Sofia.

   1 out of 420 shares of the 4 Star Hotel Lilia in Golden Sands (Varna) at the beautiful Black Sea Coast

   1 Golf course villa in the Luxury Lighthouse Golf and Spa Resort (Varna) at the beautiful Black Sea Coast

   Our hotels and golf course villas:

   • Are not government approved;

   • Are privately held hotel operations that are well-established in Bulgaria;

   • Are very profitable.


   Dividends of the hotel shares for the first seven years, are collected to co-finance the underlying Government Bonds.

   Property II

   Investment in 4 Hotel Shares, and hold them for 84 months.
   Time to Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 18 months
   Investment in EUR (Refundable) - 412,000
   All-in Handling Fee in EUR (Non-refundable) - 88,000

   Product details:

   2 out of 154 shares of the 4 Star Luxury Central Park Hotel Sofia.

   2 out of 420 shares of the 4 Star Hotel Lilia in Golden Sands (Varna) at the beautiful Black Sea Coast

   Our hotels and golf course villas:

   • Are not government approved;

   • Are privately held hotel operations that are well-established in Bulgaria;

   • Are very profitable.


   Dividends of the hotel shares for the first seven years, are collected to co-finance the underlying Government Bonds.

   Life Insurance I

   Investment of a minimum of EUR 1,500,000 with annual return in a Unit Linked Life Insurance (first insurance), and hold it for 5 years.

   To increase the death benefit, you may invest in a Universal Life Insurance (second insurance), with leverage, financed by a loan based on the insurance cash value of the Unit Linked Life Insurance (first insurance). This second Life Insurance provides annual guaranteed and non-guaranteed returns.

   Time to Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 18 months
   Investment in EUR (Refundable) - 1,500,000
   All-in Handling Fee in EUR (Non-refundable) - 0

   Life Insurance II

   Investment of a minimum of EUR 1,500,000 with annual return in a Unit Linked Life Insurance (first insurance), and hold it for 8 years. In addition to Bulgarian citizenship, you receive:

   • St. Lucia citizenship in 90 days;

   • Global Health Insurance.


   To increase the death benefit, you may invest in a Universal Life Insurance (second insurance), with leverage, financed by a loan based on the insurance cash value of the Unit Linked Life Insurance (first insurance). This second Life Insurance provides annual guaranteed and non-guaranteed returns.

   Time to Bulgarian Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 18 months
   Investment in EUR (Refundable) - 1,500,000
   All-in Handling Fee in EUR (Non-refundable) - 0

   Life Insurance III

   Investment of a minimum of EUR 2,000,000 with annual return in a Unit Linked Life Insurance (first insurance), and hold it for 8 years. In addition to Bulgarian citizenship, you receive:

   • St. Lucia citizenship in 90 days;

   • Global Health Insurance;

   • Visa of US, Canada, or Australia, which can lead to permanent residency.


   To increase the death benefit, you may invest in a Universal Life Insurance (second insurance), with leverage, financed by a loan based on the insurance cash value of the Unit Linked Life Insurance (first insurance). This second Life Insurance provides annual guaranteed and non-guaranteed returns.

   Life Insurance Financing Starter

   Investment of only EUR 250,000 in a Unit Linked Life Insurance with an Insurance Premium of EUR 750,000, with no annual return, and hold it for 5 years. The remaining EUR 500,000 is financed through us.

   At any time, you can opt for the fast track (18 months) by investing a further EUR 250,000, making the total investment EUR 500,000. We further finance EUR 500,000, leading to the new Insurance Premium of EUR 1,500,000.

   Time to Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 60 / 18 months
   Investment in EUR (Refundable) - 250,000 / 500,000
   All-in Handling Fee (Non-refundable) - 0

   Life Insurance Financing I

   Investment of only EUR 500,000 in a Unit Linked Life Insurance with an Insurance Premium of EUR 1,500,000, with no annual return, and hold it for 5 years. The remaining EUR 1,000,000 is financed through us.

   Time to Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 18 months
   Investment in EUR (Refundable) - 500,000
   All-in Handling Fee (Non-refundable) - 0

   Life Insurance Financing II

   Investment of EUR 750,000 in a Unit Linked Life Insurance with an Insurance Premium of EUR 1,500,000, with no annual return, and hold it for 8 years. The remaining EUR 750,000 is financed through us. In addition to Bulgarian citizenship, applicant receives:

   • St. Lucia citizenship in 90 days;

   • Global Health Insurance.


   Time to Bulgarian Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 18 months
   Investment in EUR (Refundable) - 750,000
   All-in Handling Fee (Non-refundable) - 0

   Life Insurance Financing III

   Investment of EUR 1,000,000 in a Unit Linked Life Insurance with an Insurance Premium of EUR 2,000,000, with no annual return, and hold it for 8 years. The remaining EUR 1,000,000 is financed through us. In addition to Bulgarian citizenship, applicant receives:

   • St. Lucia citizenship in 90 days;

   • Global Health Insurance;

   • Visa of US, Canada, or Australia, which can lead to permanent residency.


   Time to Bulgarian Permanent Residency - 6 months
   Time to Bulgarian Citizenship - 18 months
   Investment in EUR (Refundable) - 1,000,000
   All-in Handling Fee (Non-refundable) - 0

   For further details, check out the Bulgarian Citizenship by investment Products Guide or contact us at [email protected] or apply for a free private consultation call.

   Yêu cầu


   - Trên 18 tuổi
   - Không phải là cư dân thuộc Liên minh châu Âu
   - Không bị bệnh truyền nhiễm và / hoặc các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng.
   - Bằng chứng về giá trị ròng lớn hơn € 511,292
   - Giấy chứng nhận đầu tư xác nhận khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài là 1.000.000 BGN (511.292 Euro) theo thủ tục pháp định, trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ được đảm bảo trong thời gian 5 năm
   - Bằng chứng về nguồn vốn hợp pháp
   - Hồ sơ hình sự trong sạch tại nơi sinh ra và nơi cư trú
   - Tài sản ròng cá nhân trị giá lớn hơn 1.000.000 Euro được yêu cầu bởi các ngân hàng đối với lựa chọn đầu tư tài chính.
   - Giấy ủy quyền và Thỏa thuận đầu tư kí tại Lãnh sự Bulgari.

   Quốc tịch bị hạn chế


   No nationality is officially restricted *

   Hai quốc tịch


   Quốc tịch kép được công nhận tại Bulgaria. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của Bulgaria.


   Documents Required *


   • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
   • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
   • Bản sao công chứng hộ chiếu
   • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
   • Medical Certificate *
   • Documents certifying Business Investment *
   • Chứng minh tài sản ròng
   • Bằng chứng về việc thanh toán các khoản thanh toán không hoàn lại và phí thẩm định
   • Limited Power of Attorney *
   • Báo cáo nguồn tiền
   • Tiêu đề của những Tài sản tài chính đã mua
   • Hai quốc tịch Yes *
   • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
   • quyền sở hữu đất đai Yes *
   • Yêu cầu về vật chất No *
   • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
   • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
   • Yêu cầu phỏng vấn No *
   • Investment Single * лв1,000,000
   • Investment Family 4 * лв1,000,000
   • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
   • Thời gian để nhập quốc tịch 18
   • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 6
   • Các quốc gia miễn thị thực 154
   • Tài chính có sẵn Yes *

Các loại phí

certificate issuance fee * BGN 1,000
total fees main applicant * BGN 1,000
certificate issuance fee * BGN 1,000
total fees spouse * BGN 1,000
certificate issuance fee * BGN 1,000
total fees dependent -18 * BGN 1,000
certificate issuance fee * BGN 1,000
total fees dependent 18-25 * BGN 1,000
certificate issuance fee * BGN 1,000
total fees dependent +65 * BGN 1,000

Thông tin chi tiết về đất nước

Bungary
BGN
359
Sofia *
Europe *
Bulgarian *
7148785
Cộng hòa Bulgari là một quốc gia nằm ở phía đông nam của châu Âu, thành viên của Liên minh Châu Âu. Phía bắc giáp với Romania, Serbia và giáp Cộng hòa Macedonia ở phía tây, giáp Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ về phía Nam và giáp Biển Chết ở phía đông. Mặc dù đây là một quốc gia tương đối lớn, dân số của nó chỉ có hơn 7 triệu người. Phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố, chủ yếu ở thủ đô Sofia và tập trung ở một mức độ nhỏ hơn tại Plovdiv và Varna - nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Vì vậy, có rất nhiều khu vực tự nhiên chưa phát triển. Bulgaria nổi tiếng với các khu trượt tuyết vào mùa đông, suối nước nóng và gần 200 km đường biển của Biển Chết.

Ngôn ngữ chính thức của quốc gia này là tiếng Bungary và tiền tệ chính thức là Bungari Bungary (BGN), có tỉ giá với EUR là 1,95: 1.

Visa Free Travel *

With your new passport from Bulgaria you'll be able to access 154 countries visa free *
>

Các loại thuế

Trở thành một người thường trú nhân hoặc công dân của Bulgaria không làm cho bạn một trở thành một cá nhân cư trú thuế. Là một cá nhân cư trú thuế, cá nhân phải dành ra 183 ngày tại lãnh thổ Bungari trong năm tính thuế, hoặc có địa chỉ thường trú ở Bungary, hoặc có trung tâm quyền lợi quan trọng tại Bulgaria. Tiêu chí có trung tâm các lợi ích quan trọng chiếm ưu thế hơn tiêu chí về địa chỉ thường trú. Nghĩa là, người có địa chỉ thường trú ở Bungari, nhưng có trung tâm quan tâm sống còn ở một quốc gia khác, có thể không được coi là đối tượng cư trú vì mục đích thuế.

Bulgari có một trong những nơi có gánh nặng thuế thấp nhất ở Liên minh châu Âu. Các cư dân thuế phải chịu thuế thu nhập trên toàn thế giới với mức thuế chung 10%. Thông thường sẽ có một khoản thuế đối với thuế đã trả ở nước ngoài. Cổ tức và lãi suất sẽ phải chịu thuế lần lượt là 5% và 8%. Thu nhập từ vốn được đánh thuế theo mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp chuẩn. Lợi nhuận thu được từ các công ty niêm yết tại Bungari hoặc một thị trường chứng khoán được quản lý của Châu Âu, và những tài sản được giữ trong 3 năm (1 tài sản) hoặc 5 năm (2 tài sản khác) được miễn thuế.

Bulgaria không có Quy tắc Kiểm soát Công ty Nước ngoài (CFC), có nghĩa là lợi nhuận của các công ty nước ngoài thuộc sở hữu của các cư dân thuế không phải chịu thuế.

Bulgaria tính thuế bất động sản từ 0,01% đến 0,45% trên giá trị thuế của bất động sản. Thuế thừa kế và quà tặng là từ 0,4% đến 6,6%, tùy thuộc vào mối quan hệ của người hưởng lợi. Không có thuế giá trị thực và thuế chuyển nhượng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, các công ty thường trú phải chịu thuế 10% trên thu nhập trên toàn thế giới. Cổ tức nhận được từ một thực thể cư trú tại Bungary hoặc một công ty của EU / EEA không phải chịu thuế. Cổ tức nhận được từ một cư dân không phải là EU / EEA được tính vào thu nhập chịu thuế. Tín dụng thuế hoặc miễn thuế có thể được áp dụng theo hiệp định thuế hoặc tín dụng thuế trong nước nếu không có hiệp định về thuế. Thu nhập từ vốn được coi là thu nhập thông thường và do đó phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Bulgaria hoặc tại bất kỳ Thị trường Chứng khoán nào của EU đều được miễn thuế hoàn toàn. Nếu không có hiệp ước về thuế, các khoản thanh toán cho người không cư trú thường phải chịu thuế khấu trừ 10%. Tìm hiểu thêm về luật thuế, khung pháp lý và hiệp định thuế của Bulgaria tại incorporations.io/bulgaria .

Đây không phải là một sự tư vấn về thuế. Flag Theory | Passports.IO với sự liên kết với mạng lưới các luật sư và kế toán toàn cầu có thể cung cấp cho bạn lời khuyên thích hợp cho hoàn cảnh cụ thể của bạn. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế Yes *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 10%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 10%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 8%
 • Thuế địa phương No *

Thủ tục

Flag Theory | Passports.IO và luật sư của chúng tôi tại Bulgari sẽ xử lý tất cả các thủ tục giấy tờ và hướng dẫn bạn qua từng bước của quá trình để đảm bảo rằng nó diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

Đầu tiên, luật sư của chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định để đảm bảo rằng bạn đủ tiêu chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn để đăng ký chương trình và đơn của bạn đủ điều kiện để được chấp thuận. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các mẫu đơn và giúp bạn hoàn thành các bảng câu hỏi, dịch và chứng thực tài liệu. Bạn phải khám sức khoẻ (chúng tôi có thể đề xuất các phòng khám trong quyền hạn của bạn) và cung cấp cho chúng tôi đánh giá y khoa.

Bạn sẽ cần mở một tài khoản ngân hàng ở Bulgaria. Flag Theory | Passports.IO sẽ giới thiệu cho bạn một số ngân hàng Bungari. Sau đó, bạn phải nộp đơn xin thị thực loại D tại bất kỳ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nào.

Chúng tôi sẽ xử lý mọi thủ tục giấy tờ với Chính phủ Bungari, bao gồm việc kiểm tra quá trình thẩm định. Một khi việc đầu tư được thực hiện, lệ phí của bạn được trả và đơn của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thị thực. Sau đó, bạn phải nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn. Toàn bộ quá trình mất trong vòng 6-8 tháng. Sau một năm cấp giấy phép cư trú dài hạn, bạn sẽ đủ điều kiện để có quốc tịch Bungari, miễn là bạn tăng khoản đầu tư.

Để biết thêm thông tin về chương trình đầu tư của người nhập cư Bulgaria và quyền công dân nhanh chóng cũng như thủ tục chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí tư nhân.

Passports.io logo - passports.io helps you compare residency and citizenship investment opportunity from different countries. Passports and visa free travel.

Any time there is a change or new citizenship or residency by investment program, we'll send you an update via email. Your email will not be shared.